TILT

带倾角的伸缩货叉 

TILT系统应用于重力输送线,伸缩货叉可两端倾斜再卸载托盘。

 

描述

TILT

最大载重 1000 Kg

  • 行程: 80 mm – 120 mm
  • 最大载重: 1000 kg
  • 倾斜角度:± 5°

TILT 机型可提供以下组合:

  • 伸缩货叉和可变轴(与单个或双个伸缩货叉)
  • 托盘处理
  • 自动存取机高架吊车 AS/RS
  • AGV / RGV / LGV